fredag 21 maj 2010

SROS Styrelse 2010

Svetozar Dzambas valdes till ordförande som representant för Serbiska Föreningen Kristianstad,

Per Sjöström från föreningen BKS Malmöiter valdes till kassör,

och till ordinarie ledamöter valdes:

Radivoje Kostic från föreningen Avala Landskrona,
Stoja Trkulja från föreningen Jugoslavija 92 Trelleborg,
Snezana Radulovic från Jugoslavisk-Svenska Föreningen Jedinstvo-Enighet i Lund, Kristo Gule från Balkan-Svenska förening i Nordvästra Skåne från Helsingborg,
Branko Rodic från föreningen KSF Srbija i Malmö,
Per Sjöström från föreningen BKS Malmöiter i Malmö.